Noutăți : EMPWRD by HealthyLab

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

În temeiul Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și al Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, părțile implicate au încheiat următorul acord de confidențialitate:

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între DOS SANTOS-MONTEIRO ANDREEA cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Ale. Herculane nr.11, et.2, ap.11, jud.Cluj în caliate de titular al brandului ”SHAPES by HEALTHY LAB” şi

în calitate de beneficiar/membru ”SHAPES by HEALTHY LAB” şi are ca scop obținerea de la titular de informații în domeniul alimentației, sportului, antrenamente personalizate, coaching și dezvoltare personală.

Întregul conținut oferit de titular este proprietatea intelectuală a doamnei DOS SANTOS-MONTEIRO ANDREEA. Beneficiarul/membrul programului”SHAPES by HEALTHY LAB” nu are dreptul de a modifica parțial sau integral conținutul programului, de a reproduce parțial sau integral programul, copia, distribui, vinde sau exploata conținutul programului în orice altă manieră contrară intereselor oferite de titular, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Informaţiile care se obţin ca efect al executării programului de ”SHAPES by HEALTHY LAB” sunt strict confidenţiale. Informaţiile confidenţiale vor fi protejate acordând o grijă rezonabilă pentru prevenirea utilizării neautorizate sau a divulgării timp de 3 ani de la data aflării acestora sau (în cazul unei perioade mai lungi) pe perioada în care aceste informaţii rămân confidenţiale.

Pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, titularul își rezervă dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Persoanele implicate în executarea prezentului angajament de confidențialitate, nu vor putea dezvălui informaţii confidenţiale, cu exceptia cazului în care DOS SANTOS-MONTEIRO ANDREEA aprobă în scris această posibilitate sau doar în scopul luării unor decizii cu privire la derularea şi executarea programului.

Your Bag

Loading

Your bag is empty

Log In

Don’t have an account?